Δημοσιεύθηκε 5 months ago

Υπάλληλος Back Office

ΤοποθεσίαGreece, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-02-17

ΕιδικότηταCall Centre and Customer Service
Υπάλληλος Back Office


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό της εταιρείας ΖeniΘ  (Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε), αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπάλληλος Back Office
Περιγραφή Θέσης
•    Επικοινωνία με τους εξωτερικούς συνεργάτες και καθοδήγησή τους στις καθημερινές τους διαδικασίες
•    Εξυπηρέτηση ζητημάτων πωλητών και υποστήριξη σε ότι αφορά τη διαχείριση των φακέλων πελατών 
•    Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας συμβολαίων και συμβατικών εγγράφων 
•    Καταχώρηση νέων συμβολαίων στο σύστημα της εταιρείας και διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων εργασιών
•    Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων και e-mail προς εξυπηρέτηση των πελατών
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/τη ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχη θέση
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office
•    Πολύ καλή γνώση CRM προγράμματος
•    Αναλυτική σκέψη και ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων
•    Εστίαση στη λεπτομέρεια και έμφαση στην ποιότητα 

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση  

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.