Δημοσιεύθηκε 8 months ago

Υπάλληλος Αποθήκης (Μαγούλα)

ΤοποθεσίαGreece, Μαγούλα, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-11-21

ΕιδικότηταWarehousing
Υπάλληλος Αποθήκης (Μαγούλα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας αθλητικής εταιρείας, αναζητά δυο (2) άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Αποθήκης (Μαγούλα)
Περιγραφή Θέσης
•    Δίπλωμα, συσκευασία και τοποθέτηση των προϊόντων 
•    Έλεγχος των προϊόντων βάση των προδιαγραφών της εταιρείας 
•    Συμμετοχή σε υποστηρικτικές εργασίες αποθήκης 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Λυκείου
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
•    Γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον 

Παροχές Εταιρείας
•    Πρωινό ωράριο 
•    Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση  

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις