Δημοσιεύθηκε 8 months ago

Χειριστής/τρια Μηχανής (Άγιος Στέφανος)

ΤοποθεσίαGreece, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-11-21

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Χειριστής/τρια Μηχανής (Άγιος Στέφανος)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας στον τομέα των τροφίμων, αναζητά τρία (3) άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Χειριστής/τρια Μηχανής (Άγιος Στέφανος) 
Περιγραφή Θέσης
•    Προετοιμασία και λειτουργία της μηχανής 
•    Χειρισμός συστημάτων αυτοματοποιημένης παραγωγής 
•    Ποιοτικός έλεγχος του παραγόμενου προϊόντος 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΕΠΑΛ / ΙΕΚ / ΤΕΙ μηχανολογικής κατεύθυνσης 
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
•    Γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Κάτοχος Ι.Χ. 
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον 

Παροχές Εταιρείας
•    Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση  

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.