Δημοσιεύθηκε 8 months ago

Υπάλληλος Αποθήκης (Ασπρόπυργος)

ΤοποθεσίαGreece, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-11-26

ΕιδικότηταWarehousing
Υπάλληλος Αποθήκης (Ασπρόπυργος)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Αποθήκης (Ασπρόπυργος)
Περιγραφή Θέσης
•    Προετοιμασία της αποθήκης και έλεγχος των αποθεμάτων
•    Προγραμματισμός των απαραίτητων ενεργειών για τη σωστή λειτουργία της αποθήκης
•    Συναρμολόγηση των υλικών και συμμετοχή σε υποστηρικτικές ενέργειες της παραγωγής
•    Έλεγχος των προϊόντων στο ERP σύστημα της εταιρείας 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος Λυκείου / ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
•    Γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Χειρισμός Η/Υ και συστήματος ERP 
•    Κάτοχος Ι.Χ.
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον 

Παροχές Εταιρείας
•    Πρωινό ωράριο εργασίας 
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις