Δημοσιεύθηκε 3 months ago

Junior Accountant

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-05-11

ΕιδικότηταFinance and Accounting
Junior Accountant


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Junior Accountant
Περιγραφή Θέσης
•    Καταχώριση λογιστικών εγγραφών και τήρηση των λογιστικών βιβλίων της εταιρίας
•    Επικοινωνία με πελάτες και συμφωνίες με τράπεζες και προμηθευτές  
•    Τιμολόγηση
•    Υποστήριξη στην οργάνωση του λογιστηρίου 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης  
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2)  ετών σε τμήμα λογιστηρίου 
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Οργανωτικότητα & άριστη ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων 
•    Εστίαση στην λεπτομέρεια και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•    Προοπτικές εξέλιξης 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις