Δημοσιεύθηκε 7 months ago

Υπάλληλος Αποθήκης (Βόρεια Προάστια)

ΤοποθεσίαGreece, Kifissia, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-01-12

ΕιδικότηταWarehousing
Υπάλληλος Αποθήκης (Βόρεια Προάστια)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εμπορικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Αποθήκης (Βόρεια Προάστια) 
Περιγραφή Θέσης
•    Οργάνωση και τακτοποίηση των προϊόντων 
•    Διαχείριση και προετοιμασία παραγγελιών 
•    Διεκπεραίωση διάφορων υποστηρικτικών εργασιών αποθήκης 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος Λυκείου / ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
•    Γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Αναλυτική σκέψη και ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης 
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον 

Παροχές Εταιρείας
•    Πρωινό ωράριο
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.