Δημοσιεύθηκε 8 months ago

Λογιστής Γ’ (έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, Thessaloniki, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςSpecialist

Ημερομηνία2020-01-24

ΕιδικότηταFinance and Accounting
Λογιστής Γ’ (έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλη ελληνική εταιρεία συσκευασίας τροφίμων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Λογιστής Γ’ (έδρα Θεσσαλονίκη)
 
Περιγραφή Θέσης
•    Παρακολούθηση των λογιστικών καταστάσεων και του εμπορικού τμήματος
•    Καταχωρήσεις πάσης φύσεως λογιστικών εγγράφων
•    Συμφωνίες υπολοίπων πελατών/προμηθευτών, εκπτώσεις, επιστροφές
•    Πληρωμές προμηθευτών/υποχρεώσεων
•    Απόδοση φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ)
•    Αιτήματα εισαγωγών σε τράπεζες
•    Υποβολή αναφορών προς τη διοίκηση της εταιρείας

Προφίλ Υποψηφίου
•    Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε αντίστοιχη θέση
•    Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία με βιβλία Γ’ κατηγορίας
•    Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•    Αρίστη γνώση Η/Υ, επιθυμητή πιστοποίηση ECDL
•    Επιθυμητή η γνώση χειρισμού Soft One
•    Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
•    Ευελιξία, ομαδικότητα  

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές