Δημοσιεύθηκε 4 months ago

Πωλητής Εσωτερικού Β2Β (έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, Thessaloniki, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςSpecialist

Ημερομηνία2020-01-10

ΕιδικότηταSales and Retail
Πωλητής Εσωτερικού Β2Β (έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Πωλητής Εσωτερικού Β2Β (έδρα Θεσσαλονίκη)
 
Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση και εξυπηρέτηση υπάρχοντος πελατολογίου
•    Διεύρυνση πελατολογίου
•    Επίτευξη στόχων
•    Βελτίωση κερδοφορίας

Προφίλ Υποψηφίου
•    Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε αντίστοιχη θέση στον τομέα της βιομηχανίας, ιδανικά ψύξη/θέρμανση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υδραυλικά/ηλιακά προϊόντα
•    Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•    Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
•    Αρίστη γνώση Η/Υ
•    Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
•    Ευελιξία, ομαδικότητα  

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές

Πρόσφατες αναζητήσεις