Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Πωλητής Εξαγωγών (έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, Thessaloniki, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςSpecialist

Ημερομηνία2020-04-03

ΕιδικότηταSales and Retail
Πωλητής Εξαγωγών (έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Πωλητής Εξαγωγών (έδρα Θεσσαλονίκη)
 
Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση και εξυπηρέτηση υπάρχοντος πελατολογίου
•    Διεύρυνση πελατολογίου
•    Επίτευξη στόχων
•    Βελτίωση κερδοφορίας

Προφίλ Υποψηφίου
•    Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε αντίστοιχη θέση στον τομέα της βιομηχανίας, ιδανικά ψύξη/θέρμανση, ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, υδραυλικά/ηλιακά προϊόντα
•    Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•    Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
•    Επιθυμητή η γνώση 2ης ξένης γλώσσας
•    Αρίστη γνώση Η/Υ
•    Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
•    Ευελιξία, ομαδικότητα  

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές
 

Πρόσφατες αναζητήσεις