Δημοσιεύθηκε 6 months ago

Υπεύθυνος/ η Πωλήσεων (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, THESSALONIKI, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-03-11

ΕιδικότηταSales and Retail
Υπεύθυνος/ η Πωλήσεων (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής βιομηχανίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος/ η Πωλήσεων (Έδρα Θεσσαλονίκη)
Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου
•    Αναζήτηση νέου πελατολογίου
•    Επισκέψεις σε τομέα HO.RE.CA με σκοπό την πώληση και την εξυπηρέτηση πελατών
•    Έλεγχος των προβλημάτων στα προϊόντα και στην προβολή αυτών στα καταστήματα ευθύνης του
•    Εισαγωγή νέων προϊόντων στην περιοχή ευθύνης του
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΤΕΙ/ ΑΕΙ ιδανικά Οικονομικής Κατεύθυνσης 
•    Δύο(2) – τρία(3) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο τμήμα σε τομέα HO.RE.CA 
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•    Αξιοπιστία, συνέπεια και επαγγελματισμός 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Bonus επίτευξης στόχων
•    Ευχάριστο κλίμα εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις