Δημοσιεύθηκε 3 months ago

Υπάλληλος Αποθήκης - Διανομέας

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-05-13

ΕιδικότηταWarehousing
Υπάλληλος Αποθήκης - Διανομέας


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτης της, πολυεθνικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπάλληλος Αποθήκης - Οδηγός

Περιγραφή Θέσης

•    Διασφαλίζει τη σωστή φυσική διαχείριση ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων 
•    Παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων
•    Καταχωρεί στο ERP σύστημα τις εισαγωγές/εξαγωγές προϊόντων της αποθήκης
•    Συμμετοχή στην καθημερινή διαχείριση και διανομή ανταλλακτικών σε τελικά σημεία. 
•    Οργάνωση & απογραφή αποθήκης

Προφίλ Υποψηφίων

•    Απόφοιτος ΤΕΕ/ ΙΕΚ/ ΤΕΙ
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
•    Γνώσεις χειρισμού ERP 
•    Καλή γνώση Αγγλικών
•    Δίπλωμα οδήγησης Β Κατηγορίας
•    Ικανότητες επικοινωνίας 
•    Ομαδικό πνεύμα
Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 
Κάνε αίτηση adecco/job.cancel

Κωδικός θέσης AD a0W4I00000LvkSmUAJ