Δημοσιεύθηκε 6 months ago

Υπάλληλοι Διαχείρισης Εισερχόμενων Κλήσεων: Τεχνική Υποστήριξη

ΤοποθεσίαGreece, Tauros, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-11-19

ΕιδικότηταCall Centre and Customer Service
Υπάλληλοι Διαχείρισης Εισερχόμενων Κλήσεων: Τεχνική Υποστήριξη


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτης της, κορυφαίας εταιρίας τηλεπικοινωνιών, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Υπάλληλοι Διαχείρισης Εισερχόμενων Κλήσεων:Τεχνική Υποστήριξη
 
Περιγραφή Θέσης

•    Διαχείριση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων πελατών της εταιρείας
•    Ενημέρωση για εκκρεμότητες ανοιχτών υποθέσεων σε διαδικασία επίλυσης
Προφίλ Υποψηφίων

•    Απόφοιτος/η Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/AEI τεχνικής κατεύθυνσης 
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
•    Καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας 
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
 
Παροχές Εταιρείας

•    Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•    Εταιρικό πούλμαν
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
•    Συνεχής εκπαίδευση

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.