Δημοσιεύθηκε 5 months ago

Υπάλληλοι Διαχείρισης Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου (Back Office)

ΤοποθεσίαGreece, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-09-24

ΕιδικότηταCall Centre and Customer Service
Υπάλληλοι Διαχείρισης Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου (Back Office)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά τρία (3) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Υπάλληλοι Διαχείρισης Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου (Back Office)

Περιγραφή Θέσης
•    Καταγραφή και ενημέρωση (φυσική και ηλεκτρονική) δανειακών φακέλων 
•    Συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών
•    Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των συμβατικών εγγράφων
•    Συστημικός έλεγχος για νομικές εκκρεμότητες 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης ή Νομικών σπουδών  
•    Τουλάχιστον 1 έτος προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Ικανότητα αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων 
•    Ικανότητα τήρησης διαδικασιών & προθεσμιών
•    Δυνατότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον 

Παροχές Εταιρείας
•    Σταθερό ωράριο εργασίας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις