Δημοσιεύθηκε 11 months ago

Υπάλληλος Αποθήκης (Μαρκόπουλο Αττικής)

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Αθηνα, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-09-05

ΕιδικότηταWarehousing
Υπάλληλος Αποθήκης (Μαρκόπουλο Αττικής)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτης της, πολυεθνικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπάλληλος Αποθήκης (Μαρκόπουλο Αττικής)

Περιγραφή Θέσης

•    Διασφαλίζει τη σωστή φυσική διαχείριση ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων 
•    Παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων
•    Καταχωρεί στο ERP σύστημα τις εισαγωγές/εξαγωγές προϊόντων της αποθήκης
•    Διανομή ανταλλακτικών με χρήση εταιρικού οχήματος
•    Οργάνωση & απογραφή αποθήκης

Προφίλ Υποψηφίων

•    Απόφοιτος ΤΕΕ/ ΙΕΚ/ ΤΕΙ
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
•    Γνώσεις χειρισμού ERP 
•    Καλή γνώση Αγγλικών
•    Ικανότητες επικοινωνίας 
•    Ομαδικό πνεύμα

Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις