Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Συσκευαστής/ τρια παραγωγής (Οινόφυτα)

ΤοποθεσίαGreece, Oinofita, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-09-04

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Συσκευαστής/ τρια παραγωγής (Οινόφυτα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας πολυεθνικής εταιρείας τροφίμων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Συσκευαστής/ τρια παραγωγής (Οινόφυτα)
Περιγραφή Θέσης
•    Συσκευασία των προϊόντων σε κιβώτια και παλλετοποίηση 
•    Εφαρμογή των οδηγιών παραγωγής και διασφάλιση σωστής διεξαγωγής του προγράμματός της 
•    Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας 
•    Ενημέρωση προϊσταμένων για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα παραγωγής 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η  Λυκείου / ΙΕΚ 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε χώρο παραγωγής (ιδανικά σε αντίστοιχη θέση)
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Χειρισμός χειροκίνητου και ηλεκτρικού παλλετοφόρου 
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμός Η/Υ
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 

Παροχές Εταιρείας
•    Εταιρικό πούλμαν  
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
Κάνε αίτηση adecco/job.cancel

Κωδικός θέσης AD a0W4I00000KTLvsUAH