Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Υπεύθυνος Υποστήριξης και Ανάπτυξης (Εδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, Thessaloniki, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-02-17

ΕιδικότηταProperty
Υπεύθυνος Υποστήριξης και Ανάπτυξης (Εδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Υπεύθυνος Υποστήριξης και Ανάπτυξης (έδρα Θεσσαλονίκη)
Περιγραφή Θέσης
•    Υποστήριξη, έλεγχος και καθοδήγηση όλου του δικτύου συνεργατών
•    Παρουσίαση και ανάπτυξη του brand της εταιρείας
•    Αναζήτηση νέων συνεργατών
•    Δημιουργία ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης
•    Συνεχής επικοινωνία και αναφορά στη Διοίκηση
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία 2-3 έτη σε αντίστοιχη θέση
•    Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (ιδανικά Μηχανικών ή Οικονομικής κατεύθυνσης)
•    Ικανότητες διαπραγματεύσεων και αντιμετώπισης προβλημάτων
•    Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
•    Αρίστη γνώση Η/Υ, επιθυμητή πιστοποίηση ECDL
•    Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
•    Ευελιξία για ταξίδια
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις