Δημοσιεύθηκε 5 months ago

Customer Care & Retention Agents

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-09-05

ΕιδικότηταCall Centre and Customer Service
Customer Care & Retention Agents


                                                       
Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρίας παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών τραπεζικών συναλλαγών, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Customer Care & Retention Agents

Περιγραφή Θέσης
•  Λήψη εισερχομένων και πραγματοποίηση εξερχομένων κλήσεων εξυπηρέτησης πελατών 
•  Διακράτηση υφιστάμενου πελατολογίου
•  Διαχείριση παραπόνων  
Προφίλ Υποψηφίου
•  Απόφοιτοι Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/AEI
•  Πολύ καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας 
•  Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
•  Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•  Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & προσαρμοστικότητα 
•  Συγκροτημένη προσωπικότητα με κίνητρο για εργασία 
Παροχές Εταιρείας
•  Πλήρες πακέτο αποδοχών  
•  Μεταβλητές αποδοχές βάσει απόδοσης 
•  Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•  Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
•  Συνεχής εκπαίδευση

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.