Δημοσιεύθηκε 3 months ago

Υπεύθυνος/η Αγορών/Προμηθειών (Έδρα Κιλκίς)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, KILKIS, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςManager

Ημερομηνία2019-10-23

ΕιδικότηταProcurement and Supply Chain
Υπεύθυνος/η Αγορών/Προμηθειών (Έδρα Κιλκίς)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος/η Αγορών/Προμηθειών (Έδρα Κιλκίς)
Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση τμήματος αγορών και προμηθειών
•    Οργάνωση των διαδικασιών των προμηθειών και διαχείριση των αποθεμάτων 
•    Καθημερινή επικοινωνία και διαπραγμάτευση με προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού
•    Ανεύρεση νέων προμηθευτών εσωτερικού και εξωτερικού μέσω διεξαγωγής έρευνας αγοράς
•    Συντονισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας 
•    Παρακολούθηση της αποθήκης 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ, ιδανικά Οικονομικής Κατεύθυνσης
•    Τρία (3) - πέντε (5) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•    Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
•    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Επιθυμητή γνώση 2ης ξένης γλώσσας
•    Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες στην διαχείριση προμηθευτών
•    Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
•    Ανάληψη πρωτοβουλιών και επαγγελματισμός 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.