Δημοσιεύθηκε 3 months ago

Εργάτης Εργοστασίου (Μάνδρα Αττικής)

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-07-12

ΕιδικότηταWarehousing
Εργάτης Εργοστασίου (Μάνδρα Αττικής)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό της Linde Hellas, πολυεθνικής εταιρείας αερίων στην Μάνδρα Αττικής, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Εργάτης Εργοστασίου (Μάνδρα Αττικής)

Περιγραφή Θέσης

•    Οπτικός έλεγχος και δοκιμή φιαλών
•    Τοποθέτηση κατάλληλων σημάνσεων/ετικετών
•    Συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και αποστολή τους στο αντίστοιχο τμήμα ή φορέα.
•    Καταγραφή του περιοδικού ελέγχου του προϊόντος μέσω scanner στο εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης μέσω barcode
Προφίλ Υποψηφίου

•    Προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή, ιδανικά σε βιομηχανικό περιβάλλον
•    Απόφοιτος Λυκείου/ Τεχνικής Σχολής
•    Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας
•    Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ
•    Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
•    Οργάνωση, μεθοδικότητα, φιλότιμο, προθυμία

Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.