Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Διευθυντής/τρια Καταστήματος και Ανάπτυξης Δικτύου (Έδρα Καβάλα)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, KAVALA, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςManager

Ημερομηνία2020-05-11

ΕιδικότηταSales and Retail
Διευθυντής/τρια Καταστήματος και Ανάπτυξης Δικτύου (Έδρα Καβάλα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο του τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Διευθυντής/τρια Καταστήματος και Ανάπτυξης Δικτύου  (Έδρα Καβάλα)
Περιγραφή Θέσης
•    Υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος
•    Επιλογή και αξιολόγηση του προσωπικού 
•    Καταρτισμός προγραμμάτων και αδειών των υπαλλήλων 
•    Ανάπτυξη και έλεγχος των νέων καταστημάτων της εταιρείας
•    Διαχείριση και οργάνωση των νέων συνεργατών και αντιπροσώπων της εταιρείας  
•    Διοίκηση και κατεύθυνση των εργαζομένων των καταστημάτων
•    Γενική επιστασία καταστήματος σε θέματα σωστής λειτουργίας logistics
•    Διαχείριση και έλεγχος αποθεμάτων 
•    Συνεργασία με άλλα τμήματα της εταιρίας για την σωστή λειτουργία των καταστημάτων και των θεμάτων των εργαζομένων(πχ δήλωση προγράμματος εργασίας)
•    Διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές και τους τους εξωτερικούς συνεργάτες 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 έτη σε αντίστοιχη θέση, στον κλάδο του τρόφιμου
•    Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
•    Πολύ καλή η γνώση Αγγλικών
•    Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office
•    Επιθυμητή η γνώση ανάπτυξης δικτύου franchise
•    Γνώση του κλάδου των τροφίμων ιδανικά του κρέατος
•    Διοικητικές και ηγετικές ικανότητες
•    Ευέλικτος, οργανωτικός, θετικός υποψήφιος
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις