Δημοσιεύθηκε 6 months ago

Μηχανικός Πωλήσεων (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, THESSALONIKI, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-08-01

ΕιδικότηταSales and Retail
Μηχανικός Πωλήσεων (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας ελληνικής εταιρείας στον κλάδο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Μηχανικός Πωλήσεων (Έδρα Θεσσαλονίκη)
Περιγραφή Θέσης
•    Ανάπτυξη νέου πελατολογίου
•    Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου
•    Παρακολούθηση και εύρεση νέων έργων στην αγορά
•    Διαχείριση προσφορών
•    Επικοινωνία και συνεργασία με το τμήμα κοστολόγησης με σκοπό την επίτευξη της παραγγελίας
Προφίλ Υποψηφίου
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων ιδανικά ηλεκτρικών πινάκων μέσης και χαμηλής τάσης ή ηλεκτρολογικού υλικού ή βιομηχανικών πωλήσεων
•    Απόφοιτος ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας 
•    Γνώσεις κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων μέσης και χαμηλής τάσης
•    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
•    Άριστη γνώση εφαρμογών MS office
•    Ανεπτυγμένες πωλησιακές ικανότητες
•    Ικανότητες επικοινωνίας ,συνεργασίας, ομαδικό πνεύμα
Παροχές Εταιρίας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.