Δημοσιεύθηκε 3 months ago

Τεχνικός-Συντηρητής Βιομηχανίας (Κόρινθος)

ΤοποθεσίαPELOPONISSOS, Korinthos, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-07-11

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Τεχνικός-Συντηρητής Βιομηχανίας (Κόρινθος)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτης της, εργοστασίου στην Κόρινθο, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Τεχνικός-Συντηρητής Βιομηχανίας (Κόρινθος)

Περιγραφή Θέσης

•    Διασφαλίζει την σωστή λειτουργία των γραμμών παραγωγής και του ατμολεβητα
•    Συντηρεί τις μηχανές παραγωγής και τις αντλίες παραγωγής
•    Υποστηρίζει στην επίλυση έκτακτων βλαβών και στις βελτιώσεις λειτουργίας των μηχανών παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίων

•    Απόφοιτος ΕΠΑΛ/ΙΕΚ/ ΤΕΙ μηχανολογίας ή παρεμφερών σπουδών
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά με προϋπηρεσία στους ατμολέβητες
•    Καλή γνώση Αγγλικών
•    Ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης
•    Δυνατότητες εργασίας σε βάρδιες

Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

 

Πρόσφατες αναζητήσεις