Δημοσιεύθηκε 8 months ago

Μηχανικός/ Συντηρητής Βάρδιας (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, THESSALONIKI, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-12-10

ΕιδικότηταEngineering and Technical
Μηχανικός/ Συντηρητής Βάρδιας (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Μηχανικός/ Συντηρητής Βάρδιας (Έδρα Θεσσαλονίκη)
Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση των μηχανολογικών εργασιών και επιδιόρθωση των προβλημάτων
•    Επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού της παραγωγής
•    Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και παρουσίαση προτάσεων
•    Διάγνωση και επίλυση βλαβών 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο Τεχνικής Σχολής/ Τεχνικού Λυκείου/ ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας
•    Τρία (3) - πέντε (5) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία ως μηχανικός/ συντηρητής σε βιομηχανία, ιδανικά τροφίμων
•    Εμπειρία ως πρακτικός μηχανικός
•    Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αρχιτεχνίτη τεχνικού εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας (Π.Δ. 115/2012)
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ικανότητα εργασίας και απόδοσης υπό πίεση
•    Οργάνωση, συνέπεια και ομαδικότητα
•    Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις