Δημοσιεύθηκε 4 months ago

Υπεύθυνος/η Πωλήσεων Εξωτερικού (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, THESSALONIKI, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-07-16

ΕιδικότηταSales and Retail
Υπεύθυνος/η Πωλήσεων Εξωτερικού (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος/η Πωλήσεων Εξωτερικού (Έδρα Θεσσαλονίκη)
Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου και εύρεση νέου
•    Επίτευξη στόχων πωλήσεων και συμφωνιών με πελάτες του εξωτερικού
•    Σύναψη συμφωνιών, διατήρηση και επέκταση τους
•    Εξυπηρέτηση μετά την πώληση και επίλυση προβλημάτων
•    Έρευνα αγοράς και ανάλυση ανταγωνισμού
•    Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
•    Πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων, ιδανικά στον κλάδο των τροφίμων
•    Ένα (1)-(2) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία τροφίμου
•    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Επιθυμητή γνώση της Γερμανικής γλώσσας
•    Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Γνώση χειρισμού μηχανογραφικών εφαρμογών CRM ή ERP
•    Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
•    Ευελιξία, οργανωτικότητα και συνέπεια
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Bonus επίτευξης στόχων
•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις