Δημοσιεύθηκε 4 months ago

Προϊστάμενος Οικονομικής Διεύθυνσης

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, ATHENS, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςManager

Ημερομηνία2020-02-03

ΕιδικότηταHealthcare and Pharmaceutical
Προϊστάμενος Οικονομικής Διεύθυνσης


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας στον χώρο του ιατρικού εξοπλισμού/αναλωσίμων αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος
Προφίλ Ιδανικού Υποψηφίου 
•    Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης / λογιστικής
•    Πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε οργανωμένη οικονομική διεύθυνση ως Controller ή auditor, τουλάχιστον 2 σε θέση προϊσταμένου
•    Πολύ καλή γνώση Η/Υ, γνώση περιβάλλοντος ERP Softone, πολύ καλή γνώση προγραμμάτων MS Office
•    Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
•    Δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης, πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ
•    Καλή γνώση εμπορικού δικαίου, εργατικού δικαίου, δικαίου ανωνύμων εταιρειών
•    Πολύ καλή γνώση θεωρημένης αποθήκης
•    Αυξημένες διοικητικές ικανότητες, οργανωτικότητα και υπευθυνότητα, διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, έφεση στην ανάληψη πρωτοβουλιών, διάθεση για εξέλιξη
Βασικά Καθήκοντα:
•    Οργάνωση και συντονισμός της εύρυθμης λειτουργίας όλων των ενεργειών του οικονομικού τμήματος και του λογιστηρίου
•    Εφαρμογή πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας, παρακολούθηση των διακανονισμών με τους πελάτες της Εταιρείας
•    Κατάρτιση μηνιαίων αναφορών παρακολούθησης λογαριασμών πελατών
•    Εποπτεία και συντονισμός της ομάδας του λογιστηρίου
•    Παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας και σύνταξη αναφορών στη Διοίκηση
•    Υποβολή και παρακολούθηση ετησίου προϋπολογισμού
•    Αναλυτική Λογιστική
Χαρακτηριστικά Θέσης Εργασίας 
Μικτός Μηνιαίος Μισθός: Εξαιρετικά ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
Αναφορά σε : Οικονομικό Διευθυντή 
 

Πρόσφατες αναζητήσεις