Στην Adecco, υποστηρίζουμε έμπρακτα, αποτελεσματικά και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση την αναζήτηση σας για εργασία!

Είμαστε ο σύμμαχός σας στη διαμόρφωση μιας επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας!

Μαζί κάνουμε την εύρεση εργασίας πραγματικότητα!

Μετά την αποστολή του βιογραφικού…

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων που λαμβάνουμε για κάθε θέση εργασίας που χειριζόμαστε, οι σύμβουλοί μας επικοινωνούν με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για προσωπική συνέντευξη.