Διαδικτυακή εκδήλωση: Ορίζοντας τη Νέα Εποχή της Εργασίας
24 Νοεμβρίου 2021

New Era of Work panel

Διαδικτυακή εκδήλωση “Ορίζοντας τη Νέα Εποχή της Εργασίας” διοργάνωσε ο Όμιλος Adecco την Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021.

Πριν την πανδημία Covid-19 ορισμένες οικονομικές, τεχνολογικές, δημογραφικές και περιβαλλοντικές τάσεις μετέβαλαν με σταθερούς ρυθμούς τον κόσμο της εργασίας, δηλαδή το αντικείμενο, την οργάνωση, τη ρύθμιση, την αμοιβή της εργασίας και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Η πανδημία επιτάχυνε ορισμένες από τις τάσεις αυτές και ενεργοποίησε ορισμένες άλλες, με αποτέλεσμα ο κόσμος της εργασίας να μοιάζει περισσότερο ευμετάβλητος από ποτέ.

  • Πού επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους οι οργανισμοί και πόσο αποτελεσματικές είναι οι στρατηγικές που ακολουθούν για να επιβιώσουν και να επιτύχουν στις νέες συνθήκες;
  • Πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που γίνεται η προσέλκυση ταλέντων μέσα στον μαινόμενο «πόλεμο για το ταλέντο»;
  • Τι αναζητούν τα σύγχρονα ταλέντα από την εργασία και πώς διαμορφώνουν οι οργανισμοί τον τρόπο λειτουργίας τους για να ανταποκριθούν στις επιθυμίες των ταλέντων που πρέπει να προσελκύσουν;
  • Είναι έτοιμη η αγορά εργασίας στην Ελλάδα να ακολουθήσει τους ρυθμούς του “transformation” που πραγματοποιείται παγκοσμίως στον κόσμο της εργασίας;
  • Πώς η πολιτεία μπορεί να στηρίξει την καλύτερη προσαρμογή της Ελλάδας στις ταχέως εξελισσόμενες παγκόσμιες τάσεις για να βελτιώσει η χώρα την ανταγωνιστικότητά της ως προς τα ταλέντα;

Στη διαδικτυακή εκδήλωση “Ορίζοντας τη Νέα Εποχή της Εργασίας” που διοργάνωσε ο Όμιλος Adecco Ελλάδας στις 24 Νοεμβρίου 2021, τοποθετήθηκαν σε σχέση με τα παραπάνω επίκαιρα θέματα εκλεκτοί καλεσμένοι που συμμετείχαν στο πάνελ.

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, VP Adecco, Cluster Head Greece, Romania, Bulgaria υποδέχτηκε στη συζήτηση αυτή τους:

  • Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  • Ιωάννη Νικολάου, Καθηγητή Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο Tμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών
  • Μαρία Πατακιούτη, Human Resources Director, EY Greece, South Cluster Talent Leader, EY CESA
  • Στέργιο Λαψάνα, Human Resources Manager BASF Hellas

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιάννης Πολίτης.