Σε συνέχεια της ανάδειξης του Ομίλου Adecco στην 5η θέση της λίστας Great Place to Work® 2018 σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Όμιλος Adecco Ελλάδας κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου Adecco, καταλαμβάνοντας την 1η θέση.

Ο Όμιλος Adecco Ελλάδας στην1η θέση του Ομίλου στα Great Place to Work 2018

Τον Οκτώβριο του 2018, ο Όμιλος Adecco ανακοίνωσε πως κατέκτησε την 5η θέση στην παγκόσμια κατάταξη στην ετήσια έρευνα “Great Place to Work”. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, συγκεντρώθηκαν στοιχεία από όλες τις χώρες όπου ο Όμιλος έχει παρουσία για να αναδειχθεί η χώρα με την υψηλότερη κατάταξη στον Όμιλο. Ο Όμιλος Adecco Ελλάδας ξεχώρισε και έλαβε την 1η θέση ενδοομιλικά.

Τα χαρακτηριστικά που κάνουν τον Όμιλο Adecco Ελλάδας να ξεχωρίζει

Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος Adecco Ελλάδας έλαβε άριστες βαθμολογίες στην πλειοψηφία των ερωτήσεων σε όλες τις κατηγορίες της έρευνας (Credibility, Respect, Fairness, Pride, Camaraderie). Τα χαρακτηριστικά που σύμφωνα με τη γνώμη των εργαζομένων ξεχωρίζουν στον Όμιλο Adecco στην Ελλάδα είναι η ευκολία επικοινωνίας με τη διοίκηση, η δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων από τη διοίκηση αλλά και ο σεβασμός και η αποδοχή της εταιρείας στη διαφορετικότητα των εργαζομένων της, κατηγορίες στις οποίες οι εργαζόμενοι βαθμολόγησαν την εταιρεία με το απόλυτο 100.

Σημαντικό σημείο ενδιαφέροντος αποτελεί επίσης το γεγονός ότι άριστες βαθμολογίες έδωσαν στην εταιρεία ακόμα και οι νεοεισερχόμενοι εργαζόμενοι (άτομα με παρουσία στην εταιρεία λιγότερο από ένα χρόνο), γεγονός το οποίο υπογραμμίζει το πόσο άμεσα γίνεται αντιληπτή η πολύ καλή εταιρική κουλτούρα, αλλά και πόσο θετικά γίνεται αποδεκτή από όλους.

Με αφορμή την διάκριση αυτή o Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Adecco Ελλάδας, δήλωσε: «Όπως είμαστε υπερήφανοι για τη συνολική διάκριση του Ομίλου Adecco στην παγκόσμια λίστα Great Place to Work 2018, είμαστε διπλά υπερήφανοι για την εξαιρετική θέση που κατέκτησε ο Όμιλος Adecco Ελλάδας μεταξύ των λοιπών χωρών του Ομίλου. Για εμάς και οι δύο διακρίσεις αποτελούν επιβεβαίωση του ότι βρισκόμαστε σε σωστή πορεία σχετικά με την ανάπτυξη της κατάλληλης εταιρικής κουλτούρας και την καλλιέργεια του καλύτερου δυνατού εργασιακού περιβάλλοντος, ώστε οι εργαζόμενοί μας να μπορούν να βρουν την απαραίτητη έμπνευση για να εξελίσσονται διαρκώς. Πιστεύουμε ακράδαντα στη θετική επίδραση της εταιρικής κουλτούρας και στη σημαντικότητα της δημιουργίας ενός θετικού, αξιοκρατικού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς αποτελεί ένα βασικό στοιχείο για τη διατήρηση, αλλά και προσέλκυση του καλύτερου δυνατού ανθρώπινου δυναμικού, τόσο για τους πελάτες μας, όσο και για τον ίδιο τον Όμιλο Adecco. Έχοντας πάντα τον άνθρωπο στο επίκεντρο, στην Ελλάδα όπως και στον Όμιλο παγκοσμίως, μοιραζόμαστε έναν κοινό στόχο: να διαμορφώνουμε ένα καλύτερο μέλλον εργασίας για όλους».

Leave a Reply