Η συνεργασία του Ιδρύματος του Ομίλου Adecco με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) για το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CDP).

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για Άτομα με Αναπηρία, ο Όμιλος Adecco θέλοντας να αναδείξει την ανάγκη για ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και των κυβερνήσεων σε σχέση με τη διαμόρφωση μιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, παρουσιάζει την πρωτοβουλία του Ομίλου Adecco και τη συνεργασία του Adecco Group Foundation και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) για το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Career Development Programme – CDP).

Η επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία έχει στόχο την αύξηση της πρόσβασής τους σε θέσεις εργασίας και απώτερο σκοπό να καταστεί δυνατή μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Τα άτομα με αναπηρία χρειάζονται εκπαίδευση και δεξιότητες που να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους μέσω προγραμμάτων που λαμβάνουν υπόψη και σέβονται την αναπηρία τους.

Παγκόσμια Ημέρα για Άτομα με Αναπηρία

Το πρόγραμμα CDP

Το πρόγραμμα CDP αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου Προγράμματος Φυσικής Αποκατάστασης (Physical Rehabilitation Programme – PRP) της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο παρέχει οικονομική ασφάλεια για άτομα με αναπηρία σε χώρες που υποστηρίζονται από το PRP πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών, των ευάλωτων κρατών και των χωρών σε ζώνες πολεμικών συγκρούσεων.  Στο πρόγραμμα CDP, το Adecco Group Foundation λειτουργεί ως «Social Innovation Lab» – εντοπίζει υποεξυπηρετούμενους πληθυσμούς και τις προκλήσεις που τους κρατούν εκτός εργασίας, δημιουργεί λύσεις για την κάλυψη των αναγκών τους και βιώσιμα προγράμματα για την υποστήριξή τους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για Άτομα με Αναπηρία ο Abdulsalam Yahya Alkibsi, μέλος της ομάδας Συμβούλων Ένταξης της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, δηλώνει:

«Η απασχόληση βοηθά τα άτομα με αναπηρία στην ενσωμάτωση και τους επιτρέπει να είναι πιο ανεξάρτητα. Όταν άκουσα για το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης της ICRC, το είδα ως μια εξαιρετική ευκαιρία να συνεχίσω το έργο μου εντάσσοντας τα άτομα με αναπηρία στην κοινωνία», και συνεχίζει: «Το πρόγραμμα CDP αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των ατόμων με αναπηρία και μέσω εξατομικευμένης εκπαίδευσης δημιουργεί ευκαιρίες για αυτά. Στα εργαστήριά μας, χρησιμοποιούμε στόχους SMART για να βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες καλλιεργώντας ταυτόχρονα τις δεξιότητές τους. Τους βοηθάμε στην προετοιμασία του βιογραφικού, στη διαδικασία της συνέντευξης και στη δικτύωση».

Η Haya Rawi, ως άτομο με σωματική αναπηρία και η ίδια, ξεκίνησε να εργάζεται στον ανθρωπιστικό τομέα πριν από έξι χρόνια, εστιάζοντας στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Το 2019 άρχισε να εκπαιδεύεται για να γίνει Σύμβουλος Ένταξης για το CDP.

«Από την πρώτη μέρα, πίστεψα σε αυτό το πρόγραμμα γιατί δίνει στα άτομα με αναπηρία τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να βρουν εργασία. Το CDP βασίζεται στο γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρίες ενσωματώνονται καλύτερα σε μια κοινωνία όταν αποκτήσουν ουσιαστική απασχόληση», τονίζει η Haya. «Ένας από τους τρόπους με τους οποίους τους υποστηρίζουμε είναι αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους.  Αν και σίγουρα η αγορά εργασίας παγκοσμίως δεν παρέχει αρκετές ευκαιρίες εργασίας για άτομα με αναπηρίες, είναι επίσης ευθύνη του ατόμου να βελτιώσει τις δεξιότητές του και να προετοιμαστεί με τα κατάλληλα εφόδια για να μπορεί να εργαστεί».

Η Cynthia Hansen, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Adecco Group Foundation, λέει ότι η πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2019 έχει αποδώσει καρπούς.

«Μέσω αυτής της συνεργασίας, το Adecco Group Foundation μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του σε προγράμματα επαγγελματικής μετάβασης και την εξειδίκευσή του σε θέματα απασχολησιμότητας και σε συνδυασμό με το σημαντικό έργο και την αξιοπιστία της ICRC, να συμβάλλουμε στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για τα άτομα με αναπηρίες», δήλωσε η Cynthia Hansen.

Οι παγκόσμιες πρωτοβουλίες για τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της βιώσιμης ανάπτυξης, της ειρήνης και της ασφάλειας για όλους πρέπει να εστιάσουν στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της ζωής, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της αγοράς εργασίας. Το να μην μείνει κανείς στο περιθώριο είναι αναγκαία προϋπόθεση για την εκπλήρωση των στόχων της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τα βήματα που έχουν γίνει και πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται για να διασφαλιστεί ένα καλύτερο μέλλον για όλους.