Υποστήριξη Επιλογής Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Adecco δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους και τις αγορές, συνδέοντας ταλαντούχους ανθρώπους με τις ευκαιρίες απασχόλησης και τους εργοδότες που αναζητούν. Καθημερινά, η Adecco συνεργάζεται με περισσότερους από 700.000 ανθρώπους σε περισσότερες από 60 χώρες, συνδέοντάς τους με τις ευκαιρίες εργασίας που αναζητούν.

Μάθε περισσότερα

Η Adecco προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, όπως:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εύρεση & Επιλογή Μόνιμου Προσωπικού

Το Τμήμα Στελέχωσης Μόνιμου Προσωπικού του ομίλου Adecco αναλαμβάνει τη στελέχωση των μόνιμων θέσεων εργασίας σε όλες τις βαθμίδες και για όλες τις ειδικότητες.

Ο κάθε σύμβουλος του ομίλου Adecco εξειδικεύεται σε ένα επιχειρηματικό τομέα, ώστε, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς, να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή στελέχωση. Οι κυριότεροι τομείς εξειδίκευσης είναι οι ακόλουθοι:

1. Clerical & Administrative
2. Finance & Accounting
3. Sales & Marketing
4. Technical & Industrial
5. IT & Engineering

Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί τρεις μεθοδολογίες στελέχωσης, ώστε για κάθε θέση εργασίας, να εφαρμόζεται αυτή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της κάθε εταιρείας.

Ι) Database & Advertising Recruitment

H μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που για την κάλυψη μιας θέσης εργασίας, απαιτείται η εφαρμογή παραδοσιακών μεθόδων στελέχωσης, ώστε να προσεγγιστούν υποψήφιοι που ήδη εργάζονται σε παρόμοια ή κατώτερη θέση εργασίας σε άλλη εταιρεία, οπότε και μία πιθανή μετακίνηση θα θεωρηθεί από τον υποψήφιο ως προαγωγή.

ΙΙ) Direct Search

Σκοπός αυτής της μεθοδολογίας είναι η άμεση προσέγγιση υποψηφίων που κατέχουν συγκεκριμένες θέσεις σε παρεμφερή με αυτόν της εταιρείας-πελάτη κλάδο και είναι δύσκολο να εντοπιστούν με τις παραδοσιακές μεθόδους στελέχωσης.

Σε αυτές της περιπτώσεις δημιουργείται, σε συνεργασία με τον πελάτη, μία λίστα με τους κλάδους και τις εταιρείες που πιθανόν εργάζονται οι υποψήφιοι που έχουν το επιθυμητό επαγγελματικό προφίλ για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Στην συνέχεια, οι ανωτέρω υποψήφιοι προσεγγίζονται άμεσα (direct search) από τους εξειδικευμένους συμβούλους του ομίλου Adecco, ώστε να συνταχθεί για τον καθένα μια λεπτομερής αξιολόγηση, η οποία παραδίδεται στον πελάτη.

ΙΙΙ) Combined Search

Στην περίπτωση που για την κάλυψη μίας θέσης εργασίας απαιτούνται υποψήφιοι, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σε συγκεκριμένο κλάδο/τμήμα ή πρέπει να κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις, εφαρμόζεται μία συνδυαστική μέθοδος, κατά την οποία αξιοποιούνται όλες οι παραδοσιακές πηγές εύρεσης υποψηφίων, καθώς και η άμεση προσέγγισή τους, όπως αυτή αναλύεται στην υπηρεσία του Direct Search.

Executive Search & Selection

Με την υπηρεσία Adecco Executive Search & Selection αναλαμβάνουμε τη στελέχωση θέσεων σε Director ή C-level ή θέσεων που απαιτούν πολύ ειδικές γνώσεις και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Με γνώμονα την καλλιέργεια ισχυρών και μακροχρόνιων σχέσεων τόσο με τους πελάτες όσο και με τους υποψηφίους, η Adecco εστιάζει στην αναγνώριση των αναγκών τους, ώστε να εξασφαλίσει την απόλυτη κάλυψή τους. Επιδίωξη μας είναι να συνδέουμε τα δύο αυτά μέρη και από τη διασύνδεση αυτή να προκύπτουν πάντα επιτυχημένες επαγγελματικές σχέσεις.

Υποστήριξη Επιλογής Ανθρώπινου Δυναμικού

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Τμήματος Στελέχωσης Μόνιμου Προσωπικού του ομίλου Adecco συνεργάζονται με το τμήμα προσωπικού της εταιρείας-πελάτη, αναλαμβάνοντας κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού να προσφέρουν βοήθεια σε τομείς όπως η δημοσίευση αγγελιών, η συλλογή & αξιολόγηση βιογραφικών και η αξιολόγηση υποψηφίων.

Προσωρινή Απασχόληση

O όμιλος Adecco αναλαμβάνει την εύρεση, πρόσληψη και διαχείριση εργαζομένων (Προσωρινή Απασχόληση), όπως ορίζει ο νόμος 4052/2012 περί προσωρινής απασχόλησης, με στόχο την κάλυψη των προσωρινών αναγκών των εταιρειών σε ανθρώπινο δυναμικό.

Μέσω της Προσωρινής Απασχόλησης στελεχώνονται θέσεις που δεν θα είχαν δημιουργηθεί, εάν δεν υπήρχε η λύση της υπηρεσίας αυτής. Χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις εποχιακών αναγκών, αντικατάστασης εργαζομένων (άδειες εγκυμοσύνης, ασθένεια κτλ), δοκιμαστικής περιόδου για νεοεισερχόμενους εργαζομένους και έλλειψης συγκεκριμένων δεξιοτήτων στο υπάρχον προσωπικό.

Πλεονεκτήματα που προσφέρει η Προσωρινή Απασχόληση:

 • Οι εταιρείες μπορούν εύκολα να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές διακυμάνσεις της αγοράς και τις εποχιακές ανάγκες με απόλυτα ελεγχόμενο κόστος για ανθρώπινους πόρους και διατηρώντας το headcount τους στα επιθυμητά επίπεδα
 • Μπορούν να επικεντρωθούν στη βασική δραστηριότητά τους αφήνοντας τις διαδικαστικές ενέργειες HR να πραγματοποιούνται με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα από την Adecco
 • Επιτρέπεται η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη αντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης
 • Επιβεβαιώνονται στην πράξη τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του υποψηφίου και ελέγχεται η συμβατότητά του με την κουλτούρα της εταιρείας πριν τη μόνιμη πρόσληψή του, εάν η εταιρεία επιθυμεί σε επόμενη φάση να προχωρήσει σε αυτή >Ταυτόχρονα, μειώνεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ανάκαμψης της αγοράς και του ανοίγματος θέσεων εργασίας
 • Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας που δεν αντικαθιστούν τις θέσεις αορίστου χρόνου
 • Καταπολεμούνται οι παράνομες μορφές εργασίας (αδήλωτη εργασία) – Οι εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης προασπίζονται την ανάγκη σωστής νομοθετικής ρύθμισης και την ενίσχυση των προτύπων ποιότητας στην παροχή της υπηρεσίας

Μαζική Στελέχωση θέσεων

Αν θέλεις να διευρύνεις την παραγωγή σου ή να ξεκινήσεις μια νέα δραστηριότητα ως επιχείρηση και θέλεις να προσλάβεις ικανό προσωπικό με συγκεκριμένο επαγγελματικό προφίλ, συγκεκριμένες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, η Adecco μπορεί να σε βοηθήσει να τα καταφέρεις, προσφέροντάς σου την εξειδίκευσή της ώστε να κάνεις τις πιο σωστές επιλογές.

Η Μαζική Στελέχωση θέσεων περιλαμβάνει την προσέλκυση και τη διαχείριση μεγάλου αριθμού αιτήσεων υποψηφιότητας για μεγάλο αριθμό θέσεων. Πρόκειται για μία διαδικασία αρκετά περίπλοκη με απαιτητική διαχείριση και περιλαμβάνει τη δημοσίευση αγγελίας σε διάφορα μέσα και την αξιολόγηση των υποψηφίων με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων.

Η Adecco έχει τη μεθοδολογία και τα αναγκαία εργαλεία για άμεση και αποτελεσματική αξιολόγηση υποψηφίων.

Κέντρα Αξιολόγησης

Η Adecco αξιολογεί τις δεξιότητες και ικανότητες εργαζομένων, χάρη σε μια μεγάλη γκάμα τεχνικών και εργαλείων που διαθέτουμε και που προσαρμόζονται ανάλογα με το εκάστοτε περιβάλλον εργασίας, με σκοπό την αναγνώριση – με συστηματικό και αντικειμενικό τρόπο – συγκεκριμένων προσωπικών χαρακτηριστικών που βελτιώνουν τις πιθανότητες των εργαζομένων για επαγγελματική ανάπτυξη.

Οι αξιολογήσεις που προκύπτουν περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες σχετικά με επικοινωνιακές δεξιότητες, ανάγκες για επιπλέον εκπαίδευση καθώς και λύσεις για βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού.

Πρόσληψη και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο όμιλος Adecco προσλαμβάνει με συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου και διαχειρίζεται τους εργαζομένους που απαιτούνται για την κάλυψη των προσωρινών ή μόνιμων αναγκών μίας εταιρείας.

Η υπηρεσία Πρόσληψης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας Προσωπικού συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

 • Πρόσληψη του προσωπικού που επιθυμεί η εταιρεία-πελάτης και διαχείριση της μισθοδοσίας του
 • Επικοινωνία και κατάθεση δικαιολογητικών σε αρμόδιους φορείς (ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ)
 • Διοικητική υποστήριξη των Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού – συνεχής επαφή των στελεχών της Adecco τόσο με την εταιρεία-πελάτη όσο και με τους εργαζομένους Πλεονεκτήματα Υπηρεσίας:
 • Ευελιξία στη δομή της εταιρείας για αντιμετώπιση των οικονομικών διακυμάνσεων στην αγορά
 • Τήρηση του headcount που ορίζει η εκάστοτε εταιρεία με ταυτόχρονη διατήρηση της παραγωγικότητας
 • Μείωση του turnover της εταιρείας-πελάτη
 • Αύξηση του χρόνου που μπορούν να διαθέσουν τα στελέχη HR σε ζητήματα που απαιτούν ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς
 • Μείωση λειτουργικών εξόδων και καλύτερη κατανομή σε κέντρα κόστους

Διαχείριση Μισθοδοσίας

To τμήμα μισθοδοσίας του ομίλου Αdecco αξιοποιώντας την εμπειρία και τη γνώση που έχει σε θέματα υπολογισμού μισθοδοσίας, καθώς και της ελληνικής αγοράς εργασίας και νομοθεσίας, αναλαμβάνει να εκτελέσει μέρος ή το σύνολο των διαδικασιών μισθοδοσίας της εταιρείας-πελάτη.

Ανάληψη Επιχειρησιακών Λειτουργιών

O όμιλος Adecco έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τη λειτουργία ή τη διαχείριση μέρους ή ολόκληρων τμημάτων μίας εταιρείας. H ανάληψη επιχειρησιακών λειτουργιών παρέχει ολοκληρωμένο outsourcing σε διάφορους τομείς όπως Sales, Recruitment και ΙΤ. Η υπηρεσία Ανάληψης Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Managed Services) περιλαμβάνει:

 • Αναζήτηση και επιλογή του προσωπικού που θα αναλάβει την υλοποίηση των εργασιών του τμήματος
 • Πρόσληψη, διαχείριση και μισθοδοσία του προσωπικού του τμήματος, καθώς και διοίκησή του εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης
 • Παροχή των υλικοτεχνικών μέσων που χρειάζεται το προσωπικό, το οποίο θα αναλάβει το έργο (π.χ. αυτοκίνητα, Η/Υ, κινητά τηλέφωνα), καθώς και οποιωνδήποτε παροχών επιθυμεί ο πελάτης (κάρτες βενζίνης, συνταξιοδοτικά προγράμματα κτλ)
 • Reporting στην εταιρεία-πελάτη στο τέλος κάθε μήνα Πλεονεκτήματα Υπηρεσίας:
 • Ευελιξία στη δομή της εταιρείας για αντιμετώπιση των οικονομικών διακυμάνσεων στην αγορά
 • Αύξηση της δυναμικής της εταιρείας-πελάτη χωρίς αύξηση του headcount
 • Κάλυψη αναγκών σε περιόδους αιχμής – διατήρηση παραγωγικότητας
 • Μείωση του turnover της εταιρείας-πελάτη
 • Αφοσίωση των στελεχών της εταιρείας-πελάτη στο core business της εταιρείας

Υπηρεσίες Field Marketing

Μέσω της υπηρεσίας Adecco Field Marketing, η Adecco προσφέρει στις εταιρείες-πελάτες της ολοκληρωμένες και ειδικά διαμορφωμένες – πάνω στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη – λύσεις Field Marketing σε εθνικό επίπεδο, αναλαμβάνοντας πλήρως το Management των project και αξιοποιώντας τις αρτιότερες διαδικασίες εύρεσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και τον πλέον εξελιγμένο τεχνολογικό και τεχνικό εξοπλισμό data collection.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

 • Merchandising
 • Sales
 • Auditing
 • Promotion

Δεδομένης της ταχύτητας με την οποία συντελούνται οι αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών στη σύγχρονη εποχή και των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων της αγοράς, το “Field Marketing” είναι ένας χώρος που αναπτύσσεται και εξελίσσεται διαρκώς. Μέσω της υπηρεσίας “Adecco Field Marketing”, οι εταιρείες μπορούν να εξασφαλίσουν πως θα έχουν στη διάθεσή τους το κατάλληλα επιλεγμένο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τον πιο σύγχρονο τεχνικό αλλά και τεχνολογικό εξοπλισμό προκειμένου να αναπτύξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δραστηριότητές τους, να διατηρήσουν και να αναπτύξουν το brand awareness, να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς, την παρουσία του προϊόντος στο ράφι και τις πωλήσεις τους και να δημιουργήσουν περισσότερους «πιστούς πελάτες». Η τεχνογνωσία της Adecco τόσο στο κομμάτι σχεδιασμού και υλοποίησης δυναμικών και μετρήσιμων project, όσο και στην προσέλκυση των καταλληλότερων για κάθε θέση υποψηφίων (η Adecco έχει διαμορφώσει μια πλούσια και δυναμική βάση εξειδικευμένων υποψηφίων στον τομέα του Field Marketing) αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό επιτυχίας για όλα τα industries για τα οποία η Adecco υλοποιεί ενέργειες “Below The Line”.

Γιατί Field Marketing Outsourcing;

 • Χαμηλότερο κόστος
 • Εξασφάλιση διαθεσιμότητας προϊόντος και βελτίωση εικόνας ραφιού
 • Καλύτερη κατανόηση προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή
 • Αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων που επιτρέπουν την άμεση ενημέρωση και έγκαιρη παρέμβαση
 • Αύξηση πωλήσεων και μεριδίου αγοράς

Γιατί Field Marketing από την Adecco;

 • Διεθνής παρουσία
 • Οικονομική ευρωστία (ο Όμιλος Adecco συγκαταλέγεται στη λίστα Global Fortune 500)
 • Ολοκληρωμένες λύσεις ειδικά διαμορφωμένες για τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη
 • Εξειδίκευση στην αναζήτηση και εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού
 • Σύγχρονα συστήματα data collection
 • Τα πιο αξιόπιστα KPIs

Με την παροχή των ολοκληρωμένων υπηρεσιών Adecco Field Marketing, η εταιρεία-πελάτης αποκτά καλύτερο έλεγχο της ομάδας της και δυνατότητα άμεσης εξαγωγής αναλύσεων και αναφορών, εξασφαλίζοντας την καλή εικόνα του προϊόντος της στα σημεία πώλησης και όλα αυτά με απόλυτα ελεγχόμενο κόστος.