Μάθε εδώ όλα τα νεότερα για την εταιρεία μας.

Πρακτικές Προσέλκυσης & Επιλογής Ταλέντων 2021

Online Έρευνα Η Adecco σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιεί έρευνα σχετικά με τις τάσεις και τις πρακτικές Προσέλκυσης και…

Read More