Η Νέα Απόδοση της Επένδυσης

Επένδυση στον Άνθρωπο: Οι άνθρωποι – και το πώς επενδύουμε σε αυτούς, όπως και πώς τους αναπτύσσουμε –  καθορίζουν τελικά εάν οι εταιρείες θα ευδοκιμήσουν ή απλώς θα επιβιώσουν.

Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει. Η επένδυση στον άνθρωπο μπορεί να θωρακίσει το οργανισμούς μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Από την τεχνολογική επανάσταση, τις νέες κοινωνικές και κανονιστικές δυναμικές, τις δημογραφικές αλλαγές, τις αλλαγές αντιλήψεων έναντι των οργανισμών και άλλα που κανείς ακόμα δεν μπορεί να προβλέψει, είναι πλέον κοινός τόπος ότι ο κόσμος της εργασίας αλλάζει δραματικά. Πώς όμως η επένδυση στον άνθρωπο μπορεί να θωρακίσει τους οργανισμούς ανεξάρτητα από τις γενικότερες συνθήκες στην αγορά;

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και ο πολλαπλασιασμός των νέων ανατρεπτικών τεχνολογιών αλλάζουν το τοπίο σε σχέση με τη ζήτηση παραδοσιακών ειδικοτήτων. Στις περισσότερες χώρες ο ιός Covid-19 έχει προκαλέσει εκτεταμένη υγειονομική και οικονομική κρίση προκαλώντας αύξηση των ποσοστών ανεργίας, επιδεινώνοντας περαιτέρω την ήδη υπάρχουσα έλλειψη ταλέντων.

Και ενώ πολλές μελέτες και άρθρα εξετάζουν τις τάσεις και τις αλλαγές που επηρεάζουν τις εταιρείες, οι περισσότεροι αγνοούν το απαραίτητο συστατικό που σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσει τη μοίρα οποιουδήποτε οργανισμού στο παρόν και στο μέλλον και αυτό δεν είναι άλλο από τον άνθρωπο και την ανάγκη επένδυσης σε αυτόν.

Παρά λοιπόν το φόβο και την αβεβαιότητα που δημιουργούν οι τάσεις και οι δυνάμεις που επηρεάζουν τον κόσμο της εργασίας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο σημαντικότερος πόρος ενός οργανισμού. Οι άνθρωποι – και το πώς επενδύουμε σε αυτούς, όπως και πώς τους αναπτύσσουμε –  καθορίζουν τελικά εάν οι εταιρείες θα ευδοκιμήσουν ή απλώς θα επιβιώσουν.

Η επένδυση στον άνθρωπο θεωρείται ισάξια με την επένδυση στην τεχνολογία

Επένδυση στον άνθρωπο

Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή η άποψη – ότι η επένδυση στον άνθρωπο θεωρείται ισάξια με την επένδυση στην τεχνολογία –  επικρατεί σε κάποιους οργανισμούς, οι οποίοι και επενδύουν σημαντικά σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης της ανθρωποδύναμής τους, ωστόσο όμως υπάρχουν και πάρα πολλοί ακόμα που θεωρούν το ανθρώπινο κεφάλαιο αναλώσιμο, γεγονός που δημιουργεί μια σειρά από προκλήσεις.


 “Οι άνθρωποι είναι η ψυχή της οικονομίας. Είναι οι καινοτόμοι, οι δημιουργοί, είναι αυτοί που επιλύουν προβλήματα και σηκώνουν το βάρος ενός οργανισμού. Αν εκείνοι είναι αισιόδοξοι για τη δουλειά τους και τη ζωή τους, μπορούν να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις σε νέα ύψη και να τροφοδοτήσουν ολόκληρες οικονομίες με τις αγοραστικές τους αποφάσεις. Αν είναι απαισιόδοξοι, έχουν τη δύναμη να τις καταστρέψουν”.

(Ranjit de Sousa, Πρόεδρος της LHH).


Ο διαρκώς εξελισσόμενος κόσμος της εργασίας αλλάζει τις προσδοκίες, αφήνοντας εταιρείες και εργαζόμενους απροετοίμαστους. Έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναφέρει ότι υπάρχει βαθιά αναντιστοιχία δεξιοτήτων σε περισσότερους από 80 εκατομμύρια εργαζομένους στην Ευρώπη και αυτή η έλλειψη ευθυγράμμισης μεταξύ διαθέσιμων και απαιτούμενων δεξιοτήτων κοστίζει δισεκατομμύρια στις επιχειρήσεις. Οι συνέπειες της προσκόλλησης σε παλιές στρατηγικές διαχείρισης ταλέντων σε μια εποχή που αλλάζει δραματικά, μπορεί να είναι καταστροφικές.

Τί μπορούν να κάνουν οι εταιρείες ώστε να μεγιστοποιήσουν την πλήρη δυναμική των ανθρώπων τους, να λαμβάνουν αποφάσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και να δημιουργήσουν μια ανθεκτική ανθρωποδύναμη που θα επιφέρει υψηλή οργανωσιακή απόδοση?                                                                           

Υπάρχει μια ιδέα που ξεκινά να επικρατεί πλέον στις συζητήσεις που έχουν το θέμα “άνθρωποι”. Tο κλειδί για τo μετασχηματισμό του ανθρώπινου δυναμικού είναι πλέον η προσαρμοστικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τους εργαζόμενους ως κάτι περισσότερο από ένα σύνολο δεξιοτήτων που αφορά μόνο στο σήμερα, και να τους προετοιμάσουμε ώστε να έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν και να εφαρμόζουν νέες δεξιότητες, να αγκαλιάζουν νέες νοοτροπίες και να βοηθούν στη δημιουργία νέας κουλτούρας. Αυτό απαιτεί επενδύσεις και ένα νέο τρόπο σκέψης σχετικά με την απόδοση της επένδυσης (ROI). Αυτή η νέα στρατηγική προσέγγιση που αφορά στο ταλέντο επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τους οργανισμούς να επανακαταρτίσουν και να επανενεργοποιήσουν την ανθρωποδύναμή τους με στόχο να αναλάβουν τρέχοντες αλλά και μελλοντικούς ρόλους.

Επένδυση στον άνθρωπο λοιπόν… Τι μπορεί να περιλαμβάνει;

Η Επένδυση στον άνθρωπο μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παροχή της δυνατότητας στους εργαζομένους να αναλάβουν νέους ρόλους και επαγγελματικά μονοπάτια σε έναν ολοένα και περισσότερο τεχνολογικό κόσμο, όπου η αυτοματοποίηση  θα κυριαρχήσει, μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους,  της επανακατάρτισης ή της εσωτερικής αναδιάταξης, ενώ σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις νέων ρόλων, μπορεί να πάρει τη μορφή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μετάβασης που θα τους βοηθήσει να βρουν σκοπό σε μια νέα θέσης εργασίας σε έναν άλλο οργανισμό.

Ο δρόμος προς μια ανανεώσιμη ανθρωποδύναμη προϋποθέτει τη δημιουργία ενός εντελώς νέου οικοσυστήματος ταλέντων το οποίο θα βασίζεται σε τρεις διακριτούς πυλώνες: πρόσληψη, εκπαίδευση και μετασχηματισμό σε μια βάση στατιστικών αναλύσεων. Παράλληλα, πιθανές συνέργειες μεταξύ κυβερνήσεων, οργανισμών αλλά και των ίδιων των εργαζομένων, μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η πρόκληση που διαφαίνεται για το άμεσο μέλλον είναι σαφής – αλλά το ίδιο σαφείς είναι και οι λύσεις. Το ανθρώπινο κεφάλαιο για χρόνια θεωρείτο κόστος και όχι επένδυση. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν να αλλάζουμε αυτή την άποψη και αναλογιστούμε τη στρατηγική σημασία της ιδέας ενός νέου ROI, μιας νέας απόδοσης της επένδυσης στον άνθρωπο, τότε θα απελευθερώσουμε το μέχρι τώρα ανεκμετάλλευτο δυναμικό των πιο σημαντικών μας πόρων: των ανθρώπων μας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο whitepaper της LHH.


Της Κατερίνας Βουρλογιάννη, Talent Development Director, LHH

Κατερίνα Βουρλογιάννη - Επένδυση στον Άνθρωπο

Η Κατερίνα Βουρλογιάννη είναι επικεφαλής των υπηρεσιών Ανάπτυξης Ταλέντου & Διαχείρισης Επαγγελματικής Μετάβασης της LHH και διαθέτει πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη ανθρώπων και οργανισμών σχεδιάζοντας, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας προγράμματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε όλη τη διάρκεια της πορείας ενός εργαζομένου– από την ένταξή του στον οργανισμό μέσω προγραμμάτων αξιολόγησης & ανάπτυξης ταλέντου, ανάπτυξης ηγεσίας και executive coaching, μέχρι την αποχώρησή του και τη διαχείριση της επαγγελματικής του μετάβασης. Έχει καθοδηγήσει έμπειρα στελέχη της αγοράς προκειμένου να αναπτύξουν τους ίδιους και τις ομάδες τους, ενώ έχει υποστηρίξει πλήθος ανθρώπων ώστε να διαχειριστούν την αλλαγή αποτελεσματικά και να οδηγηθούν σύντομα στο επόμενο επαγγελματικό τους βήμα. Είναι επίσης εξειδικευμένη στην προσέλκυση και επιλογή προσωπικού, στη διαχείριση της απόδοσης, στην αξιολόγηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στη σκιαγράφηση επαγγελματικής προσωπικότητας και επαγγελματικών προτιμήσεων, καθώς και στην επαγγελματική συμβουλευτική. Η Κατερίνα είναι Executive Coach (EMCC & ICF certified) και πιστοποιημένη από διαφορετικούς οργανισμούς (CIPD, Hogan, SHL, LHH) στην αξιολόγηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και την επαγγελματική συμβουλευτική. 

Leave a Reply