Ο Όμιλος Adecco, παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή λύσεων ανθρώπινου δυναμικού, ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2018.

Συνεχίζει να επενδύει στον μετασχηματισμό και στην ψηφιοποίηση, στο πλαίσιο της στρατηγικής για καλές επιδόσεις και καινοτομία.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2018

Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2018

  • Αύξηση των οργανικών1 εσόδων κατά 6%, προσαρμοσμένη βάσει των ημερών διαπραγμάτευσης
  • Πολύ καλές επιδόσεις στην Μόνιμη Στελέχωση με οργανικά έσοδα αυξημένα κατά 18%
  • Το μεικτό περιθώριο κέρδους επηρεάστηκε από τον μη ευνοϊκό χρόνο των αργιών (-25 bps), τη μεγαλύτερη συχνότητα ασθενειών και τις απεργίες στη Γερμανία (-10 bps) και το χαμηλότερο ποσό Επιστροφής Φόρου  για την Απασχόληση και την Ανταγωνιστικότητα (CICE) (-15 bps) – Η τάση ως προς την τιμολογιακή πολιτική και το μείγμα των υπηρεσιών είναι ελαφρώς βελτιωμένη (-10 bps)
  • Περιθώριο EBITA2 εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών3 στο 3,8%, μειωμένο κατά 100 bps, λόγω της πτώσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους, της αύξησης των FTEs και των στρατηγικών επενδύσεων. Η τάση προβλέπεται να βελτιωθεί από το 2ο τρίμηνο, καθώς ο αντίκτυπος από τις επενδύσεις περιορίζεται και οι αργίες είναι σε ευνοϊκό χρόνο.
  • Καθαρά έσοδα που αναλογούν σε μετόχους του Ομίλου Adecco €130 εκατομμύρια.
  • Οργανικά έσοδα τον Μάρτιο και Απρίλιο αυξημένα κατά 5-6%, προσαρμοσμένα βάσει των ημερών διαπραγμάτευσης
  • Η εξαγορά της General Assembly θα διευρύνει τις υπηρεσίες ανάπτυξης δεξιοτήτων και επιμόρφωσης του Ομίλου Adecco, δημιουργώντας μοναδικές λύσεις για τις ανάγκες των πελατών για δεξιότητες βάσει των απαιτήσεων του 21ου αιώνα.

«Το πρώτο τρίμηνο του 2018, συνεχίσαμε να επενδύουμε στον μετασχηματισμό και στην ψηφιοποίηση του Ομίλου Adecco, μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής μας  για καλές επιδόσεις, μετασχηματισμό και καινοτομία.

Στον πυλώνα που σχετίζεται με τις επιδόσεις, η υποκείμενη ανάπτυξη εσόδων παρέμεινε καλή, συμπεριλαμβανομένης μιας αύξησης 10% στη Γαλλία, όπου και πάλι αναπτυσσόμαστε βάσει της ζήτησης της αγοράς. Το περιθώριο EBITA επηρεάστηκε αρνητικά από διάφορους μη υποκείμενους παράγοντες και τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στους στρατηγικούς μας στόχους. Αυτός ο αντίκτυπος θα περιοριστεί μέσα στο 2018. Επιπρόσθετα, θα εστιάσουμε ακόμα περισσότερο στην επίτευξη ισχυρής ανάπτυξης της παραγωγικότητας που θα προκύψει από τις πρόσφατες επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό.

Στον πυλώνα του μετασχηματισμού και της καινοτομίας, νέα συστήματα όπως το «Integrated FrontOffice (InFO)» και νέες πλατφόρμες μετασχηματίζουν τον τρόπο συνεργασίας μας με πελάτες, υποψηφίους και συνεργάτες μας. Η εξαγορά της General Assembly που πρόσφατα ανακοινώθηκε είναι ακόμα μια σημαντική εξέλιξη που δημιουργεί μια μοναδική πρόταση αξίας προς την αγορά, στο σημείο μου συναντιούνται η εκπαίδευση και η εργασία.

Κατά τους 12 τελευταίους μήνες, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην στρατηγική ανάπτυξη του Ομίλου. Ενσωματώνουμε βέλτιστες πρακτικές και αναπτύσσουμε νέα εργαλεία για να ενδυναμώσουμε την κύρια δραστηριότητά μας. Και διευρύναμε τις υπηρεσίες μας, τόσο οργανικά όσο και με στοχευμένες εξαγορές και συγχωνεύσεις, για να συμπεριλάβουμε στο χαρτοφυλάκιό μας ηγετικές πλατφόρμες ψηφιακής στελέχωσης (Adia), ψηφιακής επιλογής μόνιμου προσωπικού (Vettery), πλατφόρμες για ελεύθερους επαγγελματίες (YOSS) και τώρα υπηρεσίες ανάπτυξης δεξιοτήτων και επιμόρφωσης (General Assembly). Με τις ενέργειες αυτές αξιοποιούμε τις τάσεις στον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού και τοποθετούμε τον Όμιλο σε ελκυστικές «γειτονικές» αγορές, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας να επιταχύνουμε την αύξηση των εσόδων, να βελτιώσουμε τα περιθώρια κέρδους και να επιτύχουμε συνεχιζόμενες ισχυρές ταμειακές ροές.

Ανυπομονώ για την περαιτέρω πρόοδο μέσα στο 2018, ενώ ενσωματώνουμε τις νέες λύσεις των στρατηγικών προγραμμάτων μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους περισσότερους από 34.000 συναδέλφους για τη δέσμευσή τους στον στόχο αυτό.»

 

Alain Dehaze, Group Chief Executive Officer

 

 

*1  Στην οργανική αύξηση εξαιρούνται η επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, εξαγορών και εκποιήσεων.

*2  ΕΒΙΤΑ: Λειτουργικά έσοδα προ αποσβέσεων, απομείωσης της υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων

*3 To 1ο τρίμηνο του 2018 το EBITA συμπεριελάμβανε έκτακτες δαπάνες €19 εκατομμυρίων σχετιζόμενων με δαπάνες αναδιοργάνωσης. Το 1ο τρίμηνο του 2017, το EBITA συμπεριελάμβανε έκτακτες δαπάνες €3 εκατομμυρίων σχετιζόμενων με δαπάνες αναδιοργάνωσης.

Leave a Reply