Ο Όμιλος Adecco, παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή λύσεων ανθρώπινου δυναμικού, ανακοίνωσε σήμερα τα Οικονομικά Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2018.

Aνάπτυξη του περιθωρίου κέρδους στο 3ο τρίμηνο για τον Όμιλο Adecco

Αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2018

  • Αύξηση των οργανικών1 εσόδων κατά 2%, προσαρμοσμένη βάσει των ημερών διαπραγμάτευσης
  • Συνεχιζόμενες πολύ καλές επιδόσεις στην Γαλλία, έσοδα αυξημένα κατά 5% με βελτιωμένη τάση σε επίπεδο περιθωρίου κέρδους
  • Πολύ καλές επιδόσεις στη Μόνιμη Στελέχωση με οργανικά έσοδα αυξημένα κατά 19%
  • Μεικτό περιθώριο κέρδους 18,7%, αυξημένο κατά 20 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, χάρη στις επιδόσεις της Μόνιμης Στελέχωσης, της General Assembly και της Vettery
  • Περιθώριο EBITA2 εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών3 στο 5% – η αύξηση της παραγωγικότητας αντιστάθμισε τις επενδύσεις σε στρατηγικές πρωτοβουλίες (-30 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση) και στη Γερμανία (-20 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση)
  • Καθαρά έσοδα που αναλογούν σε μετόχους του Ομίλου Adecco €270 εκατομμύρια
  • Οργανικά έσοδα τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο συνολικά αυξημένα κατά 1%, προσαρμοσμένα βάσει των ημερών διαπραγμάτευσης
  • Η πώληση των μετοχών της Beeline ολοκληρώθηκε οδηγώντας σε κέρδη από την πώληση €113 εκατομμυρίων

Ο Alain Dehaze, Group Chief Executive Officer, σχολίασε τα Οικονομικά Αποτέλέσματα του τριμήνου

«Όπως ανακοινώσαμε τον Σεπτέμβριο, η αγορά κατά το 3ο τρίμηνο παρουσίασε προκλήσεις, με την ανάπτυξη να επιβραδύνεται σε αρκετές Ευρωπαϊκές αγορές. Παρόλη αυτή την κατάσταση, γενικά ο Όμιλος παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις. Η αύξηση των οργανικών εσόδων έφτασε το 2%, χάρη στις βελτιωμένες επιδόσεις στην Ιαπωνία και το «Υπόλοιπο του Κόσμου», και σε ένα ακόμα πολύ καλό τρίμηνο με σημαντικά αυξημένη απόδοση στη Γαλλία, τη μεγαλύτερη αγορά μας.

Ο Όμιλος Adecco αντέδρασε αποφασιστικά στην επιβράδυνση της ανάπτυξης της αγοράς, κάνοντας τις απαραίτητες προσαρμογές στα κόστη για να προστατέψουμε το περιθώριό μας. Και ενώ οι συνεχιζόμενες στρατηγικές επενδύσεις και o μετασχηματισμός των λειτουργιών μας στη Γερμανία επηρέασε το περιθώριο EBITA, καταφέραμε να βελτιώσουμε σημαντικά την κερδοφορία μας. Το “Grow Together” διευρύνεται και αποδίδει απτά αποτελέσματα στις αγορές που έχει την μεγαλύτερη εξέλιξη, όπως στο ΗΒ, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία. Θα επιτύχουμε τον στόχο εξοικονόμησης εξόδων προς αύξηση της παραγωγικότητας ύψους €50 εκατομμυρίων το 2018, οδεύοντας στον μακροπρόθεσμο στόχο των €250 εκατομμυρίων έως το 2020. Και καθώς εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, διαφοροποιούμε περαιτέρω τις λύσεις που προσφέρουμε, αξιοποιώντας την ψηφιακή εξέλιξη που θα ενισχύσει τη μελλοντική μας ανάπτυξη.

Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Ομίλου μας συνεχίζεται απρόσκοπτα, είναι το πάθος και η δέσμευση των εργαζομένων μας σε όλο τον κόσμο που κάνει την επιτυχία του Ομίλου πραγματικότητα. Καθοριστική για την επιτυχία μας είναι η δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος που εμπνέει. Είμαι λοιπόν εξαιρετικά χαρούμενος που ο Όμιλος Adecco, συμμετέχοντας για 2η χρονιά στην έρευνα Great Place to Work®, κατατάχθηκε στην 5η θέση του “World’s Best Workplaces”».