Μάθε εδώ όλα τα νεότερα για την εταιρεία μας.

Βιώσιμο Εργατικό Δυναμικό

Η προώθηση της οικολογικής ανάπτυξης ενισχύει την οικονομία και αυξάνει την αποδοτικότητα των εργαζομένων με στόχο ένα Βιώσιμο Εργατικό Δυναμικό > Αν δεν αναλάβουμε πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της βιώσιμης…

Read More

Ετήσια Έρευνα Τάσεων Προσέλκυσης & Επιλογής Προσωπικού

Η Τεχνολογία έρχεται να αλλάξει την καθημερινότητα των Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού – Τόσο η προσέλκυση, όσο και η επιλογή ταλαντούχων στελεχών αποτελούν κύριο μέλημα των οργανισμών – Οι παρεχόμενες αμοιβές,…

Read More