Λάβετε μέρος στην έρευνα του Ομίλου Adecco για την αποτύπωση της Απασχολησιμότητας στην Ελλάδα

 

Αθήνα, 4 Ιουνίου, 2018: Ο Όμιλος Adecco Ελλάδας πραγματοποιεί για τέταρτη συνεχή χρονιά την έρευνα «Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα» διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι και οι υποψήφιοι αντιλαμβάνονται την κατάσταση στην αγορά εργασίας το 2018. Φέτος, η έρευνα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτύπωση του βαθμού κατά τον οποίο οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα ενθαρρύνουν την ισότητα και τη διαφορετικότητα για να προσελκύσουν ή να διατηρήσουν τα ταλέντα με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητα της εταιρείας.

Λάβετε και εσείς μέρος στην έρευνα, συμπληρώνοντας το online ερωτηματολόγιο.

Με συνέπεια τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος Adecco Ελλάδας παρακολουθεί τις τάσεις στην αγορά εργασίας και καταγράφει την εξέλιξή τους, εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα για τους εργοδότες, τους εργαζομένους και τους υποψηφίους. Η έρευνα «Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα» πραγματοποιείται σταθερά από το 2015 από την εταιρεία ερευνών LMG, σε συνεργασία με την H+K Strategies, για λογαριασμό του Ομίλου Adecco Ελλάδας, με τη χρήση online ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα ατόμων.

Η έρευνα χωρίζεται σε δύο μέρη: κατά το πρώτο μέρος, ο Όμιλος Adecco Ελλάδας απευθύνεται προς το ευρύ κοινό, εξετάζοντας τις απόψεις εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας και κατά το δεύτερο μέρος, συγκεντρώνει τις απόψεις των εταιρειών/ εργοδοτών. Βασικός άξονας διερεύνησης είναι η άποψη των ερωτώμενων σχετικά με το ποιες ικανότητες και δεξιότητες είναι απαραίτητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας και κατά πόσο οι εργαζόμενοι και υποψήφιοι στην Ελλάδα διαθέτουν το σύνολο των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που αναζητούν οι εταιρείες. Τέλος, εξετάζεται και το πώς αξιολογούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τις εταιρείες, στις οποίες απασχολούνται σήμερα, με έμφαση φέτος σε μία επιπλέον παράμετρο που αφορά στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμενοι και εργοδότες αντιλαμβάνονται τις ίσες ευκαιρίες, την αξιοκρατία και τη διαφορετικότητα εντός τους εργασιακού περιβάλλοντος.

Κάθε άποψη είναι πολύτιμη! Για το σκοπό αυτό, σας προσκαλούμε να λάβετε και εσείς μέρος στην έρευνα συμπληρώνοντας το σύντομο online ερωτηματολόγιο κάνοντας κλικ εδώ.

Το πρώτο μέρος της έρευνας είναι ήδη στον αέρα και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου. Τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους της έρευνας θα ανακοινωθούν σύντομα.

Leave a Reply