Δημοσιεύθηκε 1 year ago

Policy Support Officer

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-05-22

ΕιδικότηταEngineering and Technical
Policy Support Officer


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης ελληνικής επιστημονικής ένωσης, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Policy Support Officer ( Energy sector ) 

Περιγραφή Θέσης
•    Παρακολούθηση του εκάστοτε ρυθμιστικού πλαισίου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
•    Εκπόνηση μελετών, άρθρων και δελτίων τύπου επιστημονικού περιεχομένου  
•    Επικοινωνία με μέλη και συνεργάτες σε γραπτό και προφορικό επίπεδο 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολογικής-Μηχανολογικής, Οικονομικής ή Νομικής Κατεύθυνσης  
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Επιμέλεια και μεθοδικότητα 
•    Ευχέρεια σε γραπτό και προφορικό λόγο
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•    Δυνατότητες εξέλιξης 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.