Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Χειριστής/τρια CNC Μηχανής

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-05-09

ΕιδικότηταWarehousing
Χειριστής/τρια CNC Μηχανής


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των μηχανών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Χειριστής/τρια CNC Μηχανής
Περιγραφή Θέσης
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για τον χειρισμό CNC εργαλειομηχανών
Προφίλ Υποψηφίου

• Τουλάχιστον τρία (3) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση εργασίας
• Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων cad, cam και G κώδικα
• Άριστη γνώση CNC εργαλειομηχανών (κέντρο κατεργασίας και τόρνου)
• Διάθεση για εργασία
Παροχές Εταιρείας

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Δυνατότητες εξέλιξης
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 
Κάνε αίτηση adecco/job.cancel

Κωδικός θέσης AD a0W5800000K6cvLEAR