Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Χειριστή/τρια Ηλεκτροκίνητου Κλαρκ

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-05-10

ΕιδικότηταWarehousing
Χειριστή/τρια Ηλεκτροκίνητου Κλαρκ


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εμπορικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Χειριστή/τρια Ηλεκτροκίνητου Κλαρκ
Περιγραφή Θέσης
Ο/η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την αποθήκευση πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και έτοιμων προϊόντων.
Προφίλ Υποψηφίου

• Απόφοιτος/η Λυκείου
• Τουλάχιστον δύο (2)- έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση εργασίας
• Άδεια χειρισμού ηλεκτροκίνητου κλαρκ
• Διάθεση για εργασία και ομαδικό πνεύμα
• Διαθεσιμότητα εργασίας σε βάρδιες
Παροχές Εταιρείας

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
Κάνε αίτηση adecco/job.cancel

Κωδικός θέσης AD a0W5800000GRZ2qEAH