Δημοσιεύθηκε 4 months ago

Credit Control Officer

ΤοποθεσίαΑθηνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2024-01-22

ΚλάδοςProcurement and Supply Chain
Credit Control Officer


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
                                               
                                         
                                                                                                    Credit Control Officer
                                                                                                              (Κόρινθος) 
Περιγραφή Θέσης

•    Συλλογή Υπολοίπων από αγροτικούς πελάτες
•    Υποστήριξη τμήματος λογιστηρίου
Προφίλ Υποψηφίου

•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
•    Απόφοιτος Οικονομικής σχολής ή συναφούς αντικειμένου
•    Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
•    Καλή γνώση εφαρμογών MS Office

Παροχές Εταιρείας

•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•    Πλήρη ασφάλιση


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις