Δημοσιεύθηκε 6 days ago

Υπάλληλοι Καταστήματος

ΤοποθεσίαΣπάτα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2023-12-05

ΚλάδοςSales and Retail
Υπάλληλοι Καταστήματος


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλοι Καταστήματος
Περιγραφή Θέσης:
•  Εξυπηρέτηση των πελατών του καταστήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα της εταιρείας
•  Παροχής πληροφοριών και επεξηγήσεων για τα προιόντα με σκοπό την κάλυψη αναγκών των πελατών
•  Τήρηση όλων των διαδικασίων και καθιερωμένων πολιτικών της εταιρείας
•  Επεξεργασία των παραδόσεων των εμπορευμάτων γρήγορα και αποτελεσματικά, καθώς και έγκαιρη αναπλήρωση και παρακολούθηση του αποθέματος των προιόντων
Προφίλ Υποψηφίου:
•  Προυπηρεσία στον τομέα των πωλήσεων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
•  Κίνητρο να ενταχθεί σε ένα δυναμκό περιβάλλον
•  Ικανότητα να εργαστεί σε γρήγορους ρυθμούς και ανταποκρίνεται σε πολλαπλές εργασίες
•  Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς και Η/Υ
•  Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο και ημέρες εργασίας
Παροχές Εταιρείας:
•  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•  Συνεχής εκπαίδευση 
•  Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•  Bonus παραγωγικότητας βάσει επίτευξης στόχων
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.