Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Customer Account Recovery Specialist

ΤοποθεσίαΜΟΣΧΑΤΟ, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2023-11-24

ΚλάδοςBanking and Insurance
Customer Account Recovery Specialist


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
  Customer Account Recovery Specialist (Τραπεζικός Κλάδος)
Περιγραφή Θέσης
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών
 • Ρυθμίσεις δανειακών προϊόντων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
 • Υπενθύμιση πληρωμών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες μέσω ανθρωποκεντρικής προσέγγισης 


Προφίλ Υποψηφίου
 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης ή Θετικών Επιστημών θα εκτιμηθεί
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) έτος σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 


Παροχές Εταιρείας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σχήμα bonus
 • Σταθερά πρωινό ωράριο
 • Εύκολη πρόσβαση με ΜΜΜ
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και δυνατότητες εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις