Δημοσιεύθηκε 3 months ago

Tech Support agents

ΤοποθεσίαΜεταμόρφωση, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2024-03-13

ΚλάδοςIT and Telecommunications
Tech Support agents


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Tech Support agents (Μεταμόρφωση)
Περιγραφή Θέσης

• Εξασφαλίζει την διατήρηση μιας ενημερωμένης και οργανωμένης βάσης δεδομένων 
• Εφαρμόζει πολιτικές και κανόνες για την διασφάλιση των διαδικασιών με έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο 
• Εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας δεδομένων και συστημάτων για τη μείωση της έκθεσης σε κινδύνους διακοπής λειτουργίας
• 1st level technical support σε θέματα ασφαλείας και συνδεσιμότητας που προκύπτουν
• Λαμβάνει αιτήματα από πελάτες και διασφαλίζει την ποιοτική και άμεση εξυπηρέτησή τους
Προφίλ Υποψηφίου

• Πτυχίο στην Πληροφορική ή στις Τηλεπικοινωνίες
• Επιθυμητή η εμπειρία σε θέσεις τεχνικής υποστήριξης 1ου επιπέδου ή εξυπηρέτησης πελατών
• Γνώσεις Networking, Cloud, CCNA θα θεωρηθούν προσόν 
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Ικανότητα εργασίας σε βάρδιες 24/7
• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
Παροχές εταιρείας 

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ιδιωτική ασφάλεια υγείας 
• Μεταφορικά έξοδα
• Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις