Δημοσιεύθηκε 5 months ago

Αδειούχος Χειριστής Κλαρκ (Ελευσίνα - Ασπρόπυργος)

ΤοποθεσίαΕλευσίνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2023-12-11

ΚλάδοςTransportation and Logistics
Αδειούχος Χειριστής Κλαρκ (Ελευσίνα - Ασπρόπυργος)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας στο χώρο των logistics και των μεταφορών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Αδειούχος Χειριστής Κλαρκ
(Ελευσίνα - Ασπρόπυργος)
Περιγραφή Θέσης
•    Χειρισμός ανυψωτικών μηχανημάτων
•    Φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων
•    Υποστηρικτικές εργασίες στην αποθήκη

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος Λυκείου
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
•    Απαραίτητη άδεια χειριστή κλαρκ ή διαδικασία έκδοσης διπλώματος
•    Εργατικότητα και συνέπεια
•    Επαγγελματισμός και ομαδικότητα

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις