Δημοσιεύθηκε 6 months ago

B2B sales specialist

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2024-01-11

ΚλάδοςEngineering and Technical
B2B sales specialist


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας στο κλάδο του ενεργειακού εξοπλισμού, αναζητά ένα άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

                                               Β2Β sales specialist

Περιγραφή Θέσης
•Ανάπτυξη πελατολογίου τεχνικών και κατασκευαστικών εταιριών.
•Ενημέρωση και παρουσίαση των προϊόντων.
•Εξυπηρέτηση πελατών με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους. 
•Έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς.
Προφίλ Υποψηφίου
•Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ.
•Προϋπηρεσία σε επίπεδο Β2Β σε θέματα ενέργειας, θέρμανσης, κλιματισμού
•Άριστη γνώση αγγλικών και MS Office.
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας.
•Οργανωτικές ικανότητες και άνεση στην επικοινωνία.
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
Παροχές εταιρείας
•Άριστο περιβάλλον εργασίας.
•Αποδοχές αναλόγων των προσόντων. 
•Συνεχής εκπαίδευση κι επαγγελματική ανάπτυξη.
•Bonus επίτευξης στόχων.
•Πρόσθετη ιατρική κάλυψη.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.