Δημοσιεύθηκε 4 days ago

Χειριστής Ζυθοποιείου (Ριτσώνα)

ΤοποθεσίαΡιτσώνα, Ευβοίας, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2023-06-02

ΚλάδοςManufacturing and Production
Χειριστής Ζυθοποιείου (Ριτσώνα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρείας στο χώρο της παρασκευής και εμπορίας ποτών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Χειριστής Ζυθοποιείου
(Ριτσώνα)
Περιγραφή Θέσης
•    Υπεύθυνος για την αποτελεσματική διαχείριση της παραγωγικής λειτουργίας του ζυθοποιείου με στόχο τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων
•    Συμβολή στην αύξηση της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα την αποτελεσματική διαχείριση ελέγχου και μείωσης του κόστους παραγωγής. 
•    Στενή συνεργασία με τον προιστάμενο παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο τεχνολόγου τροφίμων ή άλλης συναφούς ειδικότητας
•    Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον τομέα παραγωγής κατά προτίμηση στον κλάδο των τροφίμων και ποτών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
•    Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
•    Επιθυμητή γνώση αγγλικών
•    Ικανότητα οργάνωσης και ελέγχου
•    Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
•    Συνεχή εκπαίδευση & ανάπτυξη
•    Σύμβαση Ορισμένου χρόνου
 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome