Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Υπεύθυνος/η Χημικός Εργαστηρίου (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-12-06

ΚλάδοςEngineering and Technical
Υπεύθυνος/η Χημικός Εργαστηρίου (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 


Υπεύθυνος/η Χημικός Εργαστηρίου 
(Έδρα Θεσσαλονίκη)Περιγραφή Θέσης

•    Τήρηση Βιβλίων και διαδικασιών CPNP και ΕΟΦ
•    Εκτέλεση μικροβιολογικών και ποιοτικών ελέγχων
•    Παρασκευή καλλυντικών προϊόντων 
•    Διασφάλιση της σωστής λειτουργίας και συντήρησης των μηχανών
•    Ανάπτυξη νέων καλλυντικών προϊόντων
•    Συμπλήρωση των εντύπων παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου

•    Απόφοιτος/η ΑΕΙ
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία ενός (1) έτους 
•    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Άριστη γνώση των εφαρμογών Ms Office
•    Γνώση νομικού πλαισίου παραγωγής καλλυντικών προϊόντων

Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον
•    Εργασία σε δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις