Δημοσιεύθηκε 7 months ago

Χειριστής/τρια μηχανής παραγωγής (Παιανία)

ΤοποθεσίαΠαιανία, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2023-10-24

ΚλάδοςManufacturing and Production
Χειριστής/τρια μηχανής παραγωγής (Παιανία)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης  εταιρείας στο χώρο του καφέ, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Χειριστής/τρια μηχανής παραγωγής
(Παιανία)
Περιγραφή Θέσης
•    Προετοιμασία της μηχανής και επίβλεψη της σωστής λειτουργίας της με στόχο την παραγωγή της απαραίτητης ημερήσιας ποσότητας
•    Συντήρηση της μηχανής παραγωγής
•    Ποιοτικός έλεγχος του παραγόμενου προϊόντος 
•    Υποστηρικτικές εργασίες στο χώρο της παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ΤΕΙ ή Τεχνικής Σχολής κλάδων Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας/Αυτοματισμού
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση
•    Γνώση Αγγλικών και χρήσης Η/Υ
•    Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
•    Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
•    Ικανότητα οργάνωσης και ελέγχου
•    Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
•    Συνεχή εκπαίδευση & ανάπτυξη
•    Σύμβαση Αορίστου χρόνου
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.