Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Τεχνίτης και Βοηθός Ηλεκτρολόγου

ΤοποθεσίαΗράκλειο, Ηρακλείου, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-09-22

ΚλάδοςEngineering and Technical
Τεχνίτης και Βοηθός Ηλεκτρολόγου


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αναζητά άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Τεχνίτης και Βοηθός Ηλεκτρολόγου
Περιγραφή Θέσης

•    Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
Προφίλ Υποψηφίου
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία 1-3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•    Πτυχίο τεχνίτη ηλεκτρολόγου (επαγγελματική σχολή/ΑΤΕΙ) (θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν)
•    Γνώσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
•    Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•    Δυνατότητα για εργασία εκτός έδρας σε Κρήτη και Δωδεκάνησα

Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.