Δημοσιεύθηκε 11 months ago

Talent Development Specialist (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-10-13

ΚλάδοςHuman Resources and Recruitment
Talent Development Specialist (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Talent Development Specialist 
(Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης
•  Συμμετοχή στην βελτιστοποίηση των πρακτικών πρόσληψης σύμφωνα με τις πολιτικές της εταιρείας 
•  Ανάπτυξη, σχεδίαση και εφαρμογή πρακτικών εκπαίδευσης και ανάπτυξης  
•  Διασφάλιση της σωστής εφαρμογής των πρακτικών εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια
•  Σχεδιασμός και εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης με χρήση των κατάλληλων δεικτών απόδοσης
•  Πραγματοποίηση συνεντεύξεων, αξιολόγηση υποψηφίων και προώθηση τους στους αρμόδιους διευθυντές
•  Οργάνωση και λειτουργία του Εταιρικού Σύστηματος Διοίκησης Ταλέντου  
•  Οργάνωση και λειτουργία του Εταιρικού Σύστηματος Διοίκησης Απόδοσης

Προφίλ Υποψηφίου
•   Τέσσερα (4) –  πέντε (5)  έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•   Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ, ιδανικά Οικονομικής κατεύθυνσης ή συναφούς σχολής
•   Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο (Ανθρώπινο Δυναμικό ή MBA)
•   Άριστη χρήση Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο 
•   Επιθυμητή η κατοχή πιστοποίησης σε Coaching & Mentoring
•   Γνώση διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού και βέλτιστων πρακτικών
•   Εμπειρία με βάσεις δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού και συστήματα HRIS
•   Αρίστη γνώση των εφαρμογών MS Office 
•   Άριστη διαχείριση του χρόνου 
•   Δεξιότητες στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•   Οργανωτικές ικανότητες, έμφαση στη λεπτομέρεια

Παροχές Εταιρείας
•   Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•   Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
•   Φιλικό περιβάλλον εργασίας
•   Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία
 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις